Przed ślubem

Przed ślubem - podstawowe informacje - więcej w "Życie sakramentalne - Sakrament małżeństwa"

1.        Ustalenie terminu ślubu - w kancelarii parafialnej, co najmniej 3 miesiące przed terminem ślubu (zaleca się wcześniejsze zgłoszenie, od razu jak narzeczeni zaplanują termin ślubu; jeśli zgłoszenie ma miejsce wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem, nie jest jeszcze konieczne składanie dokumentów)2.        Spisanie protokółu przedślubnego - ok. 3 miesiące przed datą ślubu (ustaloną jw.) -                 u nas spisanie protokółu odbywa się w piątki


3.        Wymagane dokumenty

·      akt Chrztu Świętego  - z parafii chrztu - data dokumentu nie wcześniejsza niż pół roku od planowanej daty ślubu

·      świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej

·      dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość

·      zaświadczenie (lub zaświadczenia) potwierdzające udział w naukach przedślubnych, dniach skupienia i spotkaniach w parafialnej Poradni Życia Małżeńskiego

·      dokument z Urzędu Stanu Cywilnego - "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" - wydane nie wcześniej niż pół roku przed datą ślubu - 3 egz - dla osób zamierzających zawrzeć ślub konkordatowy (tylko w kościele).

·      akt zawarcia małżeństwa - jeśli zawierający ślub kościelny mają ślub cywilny

·      spisane dane dotyczące świadków ślubu


4.        Nauki przedślubne

·         nauki ogólne - można odbyć w wielu parafiach i ośrodkach rekolekcyjnych Archidiecezji Katowickiej - u nas raz na kwartał - w parafii w Katowicach - Załężu

·         spotkania indywidualne - co najmniej dwa spotkania w Poradni Życia Rodzinnego po indywidualnym umówieniu terminów (drugie spotkanie odbywa się po upływie minimum miesiąca od pierwszego spotkania)

·         dzień skupienia dla narzeczonych - czasem (u nas) połączony z naukami ogólnymi

Zaleca się jak najwcześniejsze odbycie nauk przedślubnych, zwłaszcza spotkań                     w Poradni Życia Małżeńskiego, najlepiej wkrótce po ustaleniu daty ślubu, przed spisaniem protokółu przedślubnego. Nauki przedślubne wymagają dłuższego czasu (kilka spotkań). Z wieloletnich obserwacji wynika, że najłatwiej ustalić termin indywidualnych spotkań w miesiącach jesienno-zimowych. Natomiast w miesiącach wiosenno-letnich (kwiecień-sierpień) ustalenie terminów spotkań może okazać się bardzo trudne. 
  • Zaproszenie dla kobiet - Chór Pielgrzymów

    Szczególne zaproszenie dla kobiet. Chór Pielgrzymów zaprasza do wspólnego śpiewu w trakcie Pielgrzymki do Piekar Śląskich 20 sierpnia!Obowiązkowy formularz zgłoszeniowy: FORMUALRZPlan prób przedstawia się następująco:- 14.08.2017 – próba pieśni chóralnych - Centrum Pielgrzymkowe (naprzeciw probostwa – wejście po schodach, z lewej[…]

    Czytaj więcej...

Caritas

Fundacja Caritas Katowice

KRS 0000291119

KONTO BANKOWE

Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża św.i św. Herberta

ul. Barlickiego 2,

40-824 Katowice

33 1020 2313 0000 3002 0143 4703