XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁAJezus powiedział do swoich uczniów:

«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą 
spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego,
przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi 
swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.
A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza
liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest,
u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo 
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani 
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

Caritas

Fundacja Caritas Katowice

KRS 0000291119

KONTO BANKOWE

Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża św.i św. Herberta

ul. Barlickiego 2,

40-824 Katowice

33 1020 2313 0000 3002 0143 4703