I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, 

kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan 

został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię!»

Caritas

Fundacja Caritas Katowice

KRS 0000291119

KONTO BANKOWE

Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża św.i św. Herberta

ul. Barlickiego 2,

40-824 Katowice

33 1020 2313 0000 3002 0143 4703