XI NIEDZIELA ZWYKŁAJezus mówił do tłumów:

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, 
czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama 
z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy 
zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze 
ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; 
wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści 
nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Caritas

Fundacja Caritas Katowice

KRS 0000291119

KONTO BANKOWE

Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża św.i św. Herberta

ul. Barlickiego 2,

40-824 Katowice

33 1020 2313 0000 3002 0143 4703